Enterprise Solutions


Automatyczna i pełna obsługa dużych ilości danych pochodzących z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł


Enterprise Solutions to rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów przepływu i obróbki danych, pozwalające firmom łatwiej i szybciej przetwarzać i analizować nieograniczoną ilość danych. Mogą być one uruchamiane do obsługi dużych zasobów danych, w celu automatycznego generowania wyników analizy.


Ilości danych analitycznych
W dzisiejszych czasach firmy muszą obsługiwać bardzo duże ilości danych analitycznych. Wymogi prawne i praktyczne powodują, że dane analityczne są generowane dla wszystkich związków które uczestniczą w procesach firm. Często dane te wymagają szybkiego przeglądu, ale z racji braku zasobów może nie być to realizowalne. Zdarza się też, że dane nie są przeglądane tylko z tego powodu, co powoduje niewłaściwa identyfikację lub koncentrację związków, które są przechowywane, a nawet używane w firmie.

Rozwiązania Mestrelab Enterprise Automation umożliwiają firmom prowadzenie analizy lub przetwarzania danych w trybie wsadowym na dowolnej wielkości zbiorach danych analitycznych. Dzięki temu zapewnione mogą być wszystkie dane, dla wszystkich związków, dla krytycznych procesu, zostaną poddane niezbędnemu przetwarzaniu i przeglądowi.

Rozwiązania Enterprise Automation można wykorzystywać w wielu różnych aplikacjach. Na przykład możliwe jest przeprowadzanie weryfikacji struktury lub obliczeń stężeń dla wszystkich danych dla wszystkich związków przechowywanych w organizacji, lub też ustawienie takiej procedury jako zadania wsadowego z zadaną częstotliwością wykonywania jako część procesu automatyzacji. Rozwiązanie Enterprise Automation Solution może również umożliwić sprawdzenie struktur lub stężenia wszystkich związków wytworzonych wewnętrznie w ciągu np. ostatnich 3 lat, sprawdzenie danych dostarczonych przez centra badawcze (CRO) w trybie wsadowym oraz potwierdzenie struktury i stężenia nowo pozyskanych danych z badań przesiewowych, mających służyć w celach opracowywania nowych leków.

Script logo