Instalacja pluginów

Począwszy od Mnova 12 nie ma już potrzeby pobierania instalatorów dla poszczególnych modułów zaawansowanych. Instalacja tych pluginów w Mnova 12 odbywa się automatycznie. Po pobraniu i zakupie licencji (ale również dla wersji demo) niektóre z zaawansowane pluginów w Mnova zostaną automatycznie zainstalowane. Potrzebne będzie jedynie ponowne uruchomienie Mnova w celu ich aktywacji.

Tak wygląda aktualna lista zaawansowanych pluginów w Mnova.


Każdy zainstalowany plugin pojawi się w nowym menu wstążkowym i wygląda jak poniżej

  • Moduły: qNMR, wsadowy qNMR, SMA oraz wsadowy SMA pojawią się w zakładce Quantitation


  • Moduły: Reaction Monitoring oraz Screen pojawią się w zakładce Tools


  • Moduł Wsadowy Verify pojawi się w zakładce Verification


W klasycznym interfejsie użytkownika wszystkie te moduły pojawią się w zakładce „Advanced” w menu głównym, oprócz Wsadowego Verify, który pojawi się w Menu: ‘Analysis/Verification’.

Co się stanie jeżeli użytkownik posiada już zainstalowane niektóre moduły zaawansowane z poprzedniej wersji Mnova i chce je uaktualnić w Mnova 12. Takki przykład zamieszczony jest poniżej, w którym kilka z modułów nie jest w najnowszej wersji.


W tym przypadku, wystarczy wybrać polecenie ‘Advanced plugins’ oraz odznaczyć pola wyboru (check box) przy odpowiednich pluginach które mają być uaktualnione
  • W menu klasycznym: Edit/Advanced Plugins
  • W menu wstążkowym: File/Avanced Plugins

Po takiej operacji, po ponownym uruchomieniu Mnova pluginy zostaną automatycznie zaktualizowane

Podsumowując: Mnova (wersja 12 i nowsze) wspomaga instalacje zaawansowanych pluginów bezpośrednio w programie!

Script logo